Първото Авиоизложение в Бургас

Първото Авиоизложение в Бургас е създадено на 16 октомври 1998 г. Идеята е реализирана по инициативата на тогавашното ръководство на Летище Бургас с директор Калин Барзов, като музеят е изграден на базата на експонати събирани десетилетия, както и богатата история на летище Бургас.

 

В авиопарка на музейната експозиция е имало самолети от гражданската и военната авиация. Изложението е било систематизирано с оглед на интересите на различните групи посетители и е давало възможност за непосредствен допир с пилотски кабини, пултове за управление и други части на самолетите.

 

Изложбата се е състояла от две експозиции 1000 кв.м. закрита и 5000 кв.м. открита площ. В откритата част посетителите са можели да видят отблизо изправен вертикалният стабилизатор на един от първите Ту-134 в България, както и селскостопанския Ан-2 с регистрация LZ-1089, а в закритата част е са се намирали малките самолети, вертолет Ми-2 и безмоторници, както и колекция от
макети на самолети, около 100 броя, всичките кацали на летище Бургас. Много от тях отдавна са излезли от експлоатация, но макетите са изработени, понеже са тясно свързани с родната и световната авиация.

 

Реализацията на идеята е отнела близо 4 години. Изградената фотоизложба е имала за цел да запознае посетителите с историята на летище Бургас и развитието на гражданската авиация в България. В изложбените площи е имало специално осигурено помещение за прожектиране на видеоматериали обем от 45 седящи места.

 

Развитието на авиопарка позволява опазването и поддържането на въздухоплавателните средства, които вече са излезли от експлоатация. През годините на своето съществуване музеят е посетен от над 30 000 хиляди души. Експонатите са предизвикали интерес не само от ветерани и авиатори, а от малки и големи деца, туристи, посетители от различни райони на България и света. От отваряне
то си на 16 октомври 1998 г., музеят е бил център с историческа и национална значимост близо 8 години.

 

Сега негов наследник е Авиомузей Бургас, отворил врати на 29.06.2017 г. Музей с външна експозиция състояща се от десет самолетни експоната всеки от който по време на експлоатационния си период е бил част от авиопарка на БГА-Балкан.