Включи се в света на самолетите с Авиомузей Бургас и участвай!

01.03.24

1. Официални правила на играта

  1. Харесай постера с играта
  2. Напиши кой е верният отговор под поста.

Играта е в продължителност от 11.03.2024г. – 17.03.2024г. Печелившите участници ще са 15 на брой и се обявяват на 18.03.2024г. с видео теглене, след което Авиомузеят ще се свърже с тях на лично съобщение за потвърждение. 

 

Участвай в играта в профила на https://www.facebook.com/avioburgas и имаш шанс да спечелиш безплатно посещение в Авиомузей Бургас с изнесена беседа и посещение на летище Слънчев бряг.

 

• Участниците в Играта са длъжни да спазват условиятасроковете и разпоредбите на изложените официални правила на Играта. 


• Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес https://avioburgas.bg/ 

 

2. Територия за провеждане на играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България

3. Продължителност на играта

Продължителността на Играта е от 11.03.2024 г.до 17.03.2024 г. включително, като участниците следва да публикуват верния отговор под поста на страницата на https://www.facebook.com/avioburgas, който обявява началото на играта на 11.03.2024 г. 

4. Право на участие

• Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14 – годишна възраст, както и членовете на семействата.

 

• С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и в случай, че са под 18 годиниимат съгласие от родител/ настойник да участват в тази игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата игра.

 

• Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представителпреди да вземат участие в играта.

 

• За валидно участие се счита всеки верен коментар, публикуван под обявяващия началото на играта на 11.03.2024 г. пост на страницата на Авиомузей Бургас – https://www.facebook.com/avioburgas

Пожелаваме успех на всички участници!

Последни публикации

Авиомузей Бургас празнува Великден с малки и големи
Международен ден на авиацията и космонавтиката в Авиомузей Бургас
Първият вестник на Авиомузей Бургас "Българските постижения в космоса"
Авиомузей Бургас чества международния ден на авиацията и космонавтиката
Играта на Авиомузей Бургас с изнесена беседа и посещение на летище Слънчев Бряг
Включи се в света на самолетите с Авиомузей Бургас и участвай! ​