Силата на авиацията

И през 2023 година в Авиомузей Бургас ще се проведе национален конкурс за детска рисунка на тема „Силата на авиацията“. Каним всички деца да покажат на света своя талант, техники и богато въображение. Целта на конкурса е да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците, както и да повиши интереса към авиационната идея да предизвиква младите бъдещи авиатори, авиационни и космически специалисти да пресъздадат в рисунки своята представа, мечти и фантазии. 

Конкурсът ще бъде разделен на 3 категории и 3 възрастови групи, с оглед най-обективно класиране на участниците:

Първа категория: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.
Втора категория: Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

Трета категория: Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.

2КАТЕРИНА КЕМУРДЖИЕВА

Каним всички деца и ученици да се включат в конкурса. Краен срок за участие: 09.06.23г. Победителите ще бъдат обявени на 29.06.2023г. Всички участници трябва да изтеглят и приложат към рисунката, която изпращат Декларация – съгласие и Правила за участие в конкурса.

Най-добрите рисунки ще участват в специална изложба на територията на Авиомузей Бургас, за да може всеки посетител да се наслади на магията на детското въображение. Много изненади очакват победителите в конкурса “Силата на авиацията“.