Детски пленер

На 17 и 18 юни във връзка с инициативата на Община Бургас „Включи града“ Авиомузей Бургас посрещна 37 деца от школите по изобразително изкуство  към ЦПЛР – Бургас, изобразителната паралелка в 5-ти клас на СУ …